12
Липень
2011

Вендорні префікси. Що це?


Вендорні префікси - це приставки до назв CSS властивостей, які додають виробники браузерів для нестандартних властивостей. Це приставки CSS властивостей, які заточені під конкретні браузери, які дозволяють їм розуміти експерементальні CSS властивості та ігнорувати властивості написані для інших браузерів.

Згідно специфікації CSS 2.1 CSS ідентифікатори, які починаються з "-" чи "_" зарезервовані для CSS розширень браузерів. Присутність цих знаків на початку властивостей гарантує, що в майбутньому розширення браузерів ніколи не перетнуться із стандартними CSS властивостями. Тобто, жоден браузер не буде "випадково" розуміти властивість, яка для нього не призначена.

Властивості з вендорними префіксами не відповідають стандартам та не пройдуть валідацію.


Які бувають вендорні префікси?

Вендорні префікси популярних браузерів:


Переглядів: 4987    Коментарів: 0    Рейтинг: Рейтинг02
Липень
2011

Об'єктно-орієнтований PHP (ч1)


В цьому уроці ви познайомитесь з основани об'єктно-орієнтованого програмування на PHP. Ви дізнаєтесь про принципи ООП та навчитеся писати простенькі скрипти на PHP.

Це перший із серії урок ООП на PHP! Ознайомившись з усіма уроками цієї серії, ви дізнаєтесь про основні принципи та концепції ООП та навчитеся швидко і легко створювати корисні програми на PHP.

З цього уроку ви дізнаєтесь:

- що таке ООП;

- як ООП допоможе вам писати кращі PHP скрипти;

- деякі основні поняття, такі, як класи, об'єкти, методи, перемінні класу;

- з чого розпочати написання PHP скрипта.

Ви готові проникнути в світ об'єктів PHP? Тоді вперед!


Переглядів: 2433    Коментарів: 0    Рейтинг: Рейтинг11
Квітень
2011

3 способи прискорити завантаження CSS на Вашому сайті


3 способи прискорити завантаження CSS на Вашому сайті

Спосіб перший

Додаємо до розширення css файлів .php<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="/style.css.php" />

На початку файла style.css.php пишемо наступний рядок:<?php if(extension_loaded('zlib')){ob_start('ob_gzhandler');} header("Content-type: text/css"); ?>

В останньому рядку файла пишемо наступне:<?php if(extension_loaded('zlib')){ob_end_flush();}?>

Спосіб 2

Редагуємо тільки початок файлу

Перейменовуємо файли, як і в попередньому способі та додаємо в початок кожного файлу наступний код:<?php
ob_start ("ob_gzhandler");
header ("content-type: text/css; charset: UTF-8");
header ("cache-control: must-revalidate");
$offset = 60 * 60;
$expire = "expires: " . gmdate ("D, d M Y H:i:s", time() + $offset) . " GMT";
header ($expire);
?>


Спосіб третій

Перейменовувати файли не потрібно. Ми створимо новий файл styles.php та підключимо його в шаблон<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="/styles.php" />

Код файлику styles.php:<?php
header('Content-type: text/css');
ob_start("compress");
function compress($buffer) {
/* remove comments */
$buffer = preg_replace('!/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*/!', '', $buffer);
/* remove tabs, spaces, newlines, etc. */
$buffer = str_replace(array("\r\n", "\r", "\n", "\t", ' ', ' ', ' '), '', $buffer);
return $buffer;
} /* Всі Ваші CSS файлики */
include('master.css');
include('typography.css');
include('grid.css');
include('print.css');
include('handheld.css');
ob_end_flush();
?>Інформацію взято із сайту js-php.ru

Переглядів: 974    Коментарів: 0    Рейтинг: Рейтинг10
Квітень
2011

6 корисних запитів MySQL


mysql_logo1. Як порахувати вік у роках?

SELECT DATE_FORMAT(FROM_DAYS(TO_DAYS(now()) - TO_DAYS(@dateofbirth)), '%Y') + 0;

2. Різниця між двома датами

UNIX_TIMESTAMP( dt2 ) - UNIX_TIMESTAMP( dt1 )

3. Показати значення стовпців, які повторяються N разів
SELECT id FROM tbl GROUP BY id HAVING COUNT(*) = N;

4. Порахувати кількість робочих днів між двома датами

SELECT COUNT(*) FROM calendar WHERE d BETWEEN Start AND Stop AND DAYOFWEEK(d) NOT IN(1,7) AND holiday=0;

5. Знайти первинний ключ таблиці

SELECT k.column_name FROM information_schema.table_constraints t JOIN information_schema.key_column_usage k USING (constraint_name,table_schema,table_name) WHERE t.constraint_type='PRIMARY KEY' AND t.table_schema='db' AND t.table_name='tbl' 

6. Скільки важить база даних?

SELECT table_schema AS 'Db Name', Round( Sum( data_length + index_length ) / 1024 / 1024, 3 ) AS 'Db Size (MB', Round( Sum( data_free ) / 1024 / 1024, 3 ) AS 'Free Space (MB)' FROM information_schema.tables GROUP BY table_schema


Матеріал взято із сайтику: http://www.codeforest.net


Переглядів: 894    Коментарів: 0    Рейтинг: Рейтинг17
Січень
2011

Свої маркери у списку


Хочеться цікавішого. Отож.

ul li {
padding-left: 10px;
background: url(marker.gif) 0 0.5em no-repeat;
}

Переглядів: 724    Коментарів: 0    Рейтинг: Рейтинг21
Серпень
2010

Вивести з бази даних все КРІМ


Виводимо и всі (*) поля з таблиці (content) крім тих, де id дорівнює певним номерам.

Переглядів: 764    Коментарів: 0    Рейтинг: Рейтинг21
Серпень
2010

Робота з файлами - запис та читання


В цій закладці, чи просто - в цьому уроці спробую через php записати інформацію у текстовий файл test.txt та вивести з нього ж записане.


Отож, щоб записати у текстовий файл test.txt слово "Здоровко!" :

<?

$file = fopen ("test.txt","r+");

$str = "Здоровко!";

if ( !$file )

{

echo("Помилка при відкритті файлу ");

}

else

{

fputs ( $file, $str);

}

fclose ($file);

?>І щоб вивести вміст test.txt :

<?

$file_array = file("test.txt");

if(!$file_array)

{

echo("Помилка при відкритті файлу");

}

else

{

for($i=0; $i < count($file_array); $i++)

{

printf("%s<br/>", $file_array[$i]);

}

}

?>


Деталі тутПереглядів: 914    Коментарів: 0    Рейтинг: Рейтинг